5 หลัก หัวใจสำคัญ ก่อนเริ่มสร้างธุรกิจ

5 หลัก หัวใจสำคัญ ก่อนเริ่มสร้างธุรกิจ #วิธีเก็บเงิน

การเริ่มต้นสร้างธุรกิจ เป็นก้าวแรกของจุดเริ่มต้นที่จะต้องพบความผิดพลาด หกล้ม งานติดขัด สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยง ต้องเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ บทเรียนจากผู้ที่ประสบความความสำเร็จมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นแนวทางให้ก้าวผ่านไปได้อย่างมั่นคง

การจะเริ่มต้นธุรกิจสักอย่างเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และยิ่งไปกว่านั้นการทำให้ธุรกิจอยู่ได้จนประสบความสำเร็จได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า เพราะคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทุกอย่าง ทั้งในเรื่องของการบริหารคน บริหารเวลา รายละเอียดต่าง ๆ ของกิจการ การประสานงาน หากมีความผิดพลาดย่อมมีผลกระทบต่าง ๆ ตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นการจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ดีก่อนลงทุนทำอะไร วันนี้มี 5 หลัก ที่เป็นหัวใจสำคัญ ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจมาให้ศึกษากัน

5 หลัก หัวใจสำคัญที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอ

                  1. ความคิดที่แตกต่าง ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความแตกต่างไม่เหมือนใคร เป็นจุดแข็งของธุรกิจที่ได้เปรียบเป็นอย่างมากจากคู่แข่งขันที่มีในตลาดและอาจจะมีตามมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจให้มีความชัดเจน รวมทั้งแผนรองรับสำหรับกรณีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ต้องคิดวิเคราะห์ วิจัยตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด สร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ และลงมือทำให้ได้ตามที่วางแผนไว้ ธุรกิจจะได้ขยับขยายและเติบโตเป็นไปตามที่กำหนด มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น

                  2. มิตรภาพและที่ปรึกษา ก่อนการสร้างธุรกิจ การรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ ของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว จะเป็นที่ปรึกษาที่ดีต่อการประกอบธุรกิจได้ เพื่อหาช่องทางและความเป็นไปได้ที่จะเจริญเติบโตต่อไปในอนาคต ดังนั้นการสร้างมิตรภาพที่ดี การสานความสัมพันธ์ให้เหนียวแน่น ก็สามารถช่วยให้ธุรกิจมีทิศทางที่ดี ตอบโจทย์ให้กับผู้บริโภคได้ตรงตามเป้าหมาย

                  3. เงินลงทุน แหล่งเงินทุนเป็นปัจจัยที่สำคัญต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อไม่ให้เกิดการติดขัดขึ้นมาได้ อาจจะได้มาจากเงินทุนสำรองส่วนตัวที่ได้สะสมไว้ หรือจากการเข้าร่วมระดมทุนจากเพื่อนหรือกลุ่มนักลงทุน หากคุณมีแผนธุรกิจที่มีความแตกต่าง เป็นที่น่าเชื่อถือกับนักลงทุน พร้อมกล้าได้กล้าเสีย กล้าคิดกล้าทำ ไม่ยอมแพ้อะไรง่าย ๆ ก็จะทำให้ประสบผลสำเร็จ หลายคนท้อแท้และท้อถอยจนล้มเลิกไปก็มีเป็นจำนวนมาก

                  4. การขายและการตลาด เป็นสิ่งจำเป็นที่ต้องเรียนรู้และมีความรู้พื้นฐานด้านกลไกของตลาด จะช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์และมีความเข้าใจสามารถพัฒนาต่อยอดให้มีความสอดคล้องตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ เป็นพื้นฐานที่สร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ หากการตลอดทำได้ไม่ดี โอกาสที่จะประสบผลสำเร็จย่อมมีน้อยลงตามมาเช่นกัน

                  5. หลักเศรษฐศาสตร์ เป็นพื้นฐานในเบื้องต้นของการเริ่มสร้างธุรกิจ ที่จะทำให้เราสามารถเข้าถึงกลไกทางการตลาดและความเคลื่อนไหวต่าง ๆ เข้าใจความต้องการของผู้บริโภค รวมถึงการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเหมาะสม ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด เศรษฐศาสตร์จึงเป็นเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจได้เป็นอย่างดี สามารถนำข้อมูลเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้เป็นตัวคาดคะเนสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเอง

กว่าจะประสบความสำเร็จ

เมื่อเริ่มต้นที่จะสร้างธุรกิจแล้ว ใคร ๆ ก็ต่างมีความคาดหวังว่าธุรกิจของตัวเองจะประสบผลสำเร็จได้กำไรจากการดำเนินธุรกิจอย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่การดำเนินธุรกิจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายที่ใคร ๆ ก็สามารถทำได้ หากจะมุ่งสู้เป้าหมายที่วางไว้ให้ได้ จะต้องมีความกล้า พร้อมที่จะผ่าฟันกับอุปสรรคต่าง ๆ และต้องผ่านมันไปให้ได้ ใช้สติปัญญา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เรียนรู้การวางแผนการดำเนินการว่าควรไปในทิศทางไหน ต้องทำอย่างไร ใส่ใจคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ หรือลูกจ้าง พนักงานที่เกี่ยวข้อง เพราะคนเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จ รู้จักทางหนีทีไล่ ต้องรู้จักปรับตัวจุดไหนควรลุย หรือจุดไหนควรถอยออกมาก่อน แล้วค่อยเริ่มใหม่ หากล้มก็ลุกขึ้นยืนให้ไวที่สุด ลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปด้วยความมั่นคงและประสบความสำเร็จในที่สุด

ใครก็อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองและประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงมีกำไรงอกงาม แม้ว่านักธุรกิจส่วนใหญ่ที่ทำได้ตามเป้าหมายที่วางไว้เกิดจากประสบการณ์ที่สั่งสมเอาไว้อย่างยาวนาน เรียนรู้การล้มแล้วลุก สู้อยู่ตลอดเวลา ความรู้และประสบการณ์จึงเป็นสิ่งสำคัญที่สอนกันไม่ได้ในตำรา คุณควรศึกษาและเรียนรู้ด้วยตัวเองจนเข้าใจ จะทำให้การสร้างธุรกิจมีความสมบูรณ์ ข้อผิดพลาดน้อย และบรรลุได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

ขอบคุณภาพจาก hookitupz , amarinacademy , forbesthailand

#การเริ่มต้นสร้างธุรกิจ #ธุรกิจ #วิธีเก็บเงิน

Our Partner