ธรรมะนักลงทุน

ธรรมะนักลงทุน

ทุกอาชีพ บนโลกนี้ ไม่มีอาชีพไหนที่ไม่มีปัญหาอุปสรรค หรืออาชีพไหนที่ทำแล้วมีความราบรื่น 100% ทุกอาชีพล้วนแล้วต้องมีขวากหนามด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น และปัญหาอุปสรรคขวากหนามเหล่านี้เอง ที่ส่งผลให้คนธรรมดาอย่าง เรา ๆ  ต้องเครียด ต้องทุกข์ ซึ่งถ้าเพียงแค่เรื่องเล็กน้อย เราก็คงจัดการกับความทุกข์และความเครียดได้ไม่ยาก

แต่หากเราต้องเผชิญกับความเครียดครั้งใหญ่หลวง ชนิดที่เรียกว่า ไม่เคยพบไม่เคยเห็นมาก่อน เราจะจัดการกับความเครียดเบอร์นี้แบบไหน ให้เราสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ ซึ่งการลงทุนในหุ้น ก็มีความเครียดเช่นเดียวกัน ส่วนจะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับว่า ท่านนักลงทุนแต่ละท่านให้น้ำหนักกับความเครียดที่เรื่องอะไรเป็นพิเศษ แต่อย่างไรก็ตามเพื่อป้องกันอาการเครียดจากการลงทุน รวมทั้งเพื่อแก้ปัญหาความเครียดที่เกิดจากการลงทุน วันนี้ เรามารู้จักธรรมะที่นักลงทุนพึงมีกันครับ

ธรรมะกับการลงทุนมีความสอดคล้องกันอย่างน่าอัศจรรย์

สำหรับธรรมะเรื่องแรกที่ผมคิดว่ามีความสอดคล้องกับการลงทุน รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการจัดพอร์ตของนักลงทุนทุกท่านได้เป็นอย่างดี นั่นก็คือ หลักของ “ทางสายกลาง” คือความไม่มากไป ไม่น้อยไป พอดี ๆ

เช่น ถ้าเราต้องการให้พอร์ตการลงทุนของเราไม่เสี่ยงจนเกินไป เราก็อาจมีหุ้นในพอร์ตประมาณ 4 ตัว โดยแบ่งสัดส่วนเท่า ๆ กันตัวละ 25% และแต่ละตัวเป็นหุ้นที่มีลักษณะการทำธุรกิจที่แตกต่างกัน เพียงเท่านี้พอร์ตของเราจะเป็นพอร์ตที่สมดุล สามารถประคองตัวได้ในทุกสถานการณ์

เรื่องต่อมา คือเรื่องของการมี “สติ” ข้อนี้สามารถใช้ได้ดีในยามที่เราเผชิญเหตุการณ์ที่ปัจจุบันทันด่วน ไม่ว่าในมุมบวกหรือมุมลบ แต่ที่น่าใช้ที่สุด คือ ในช่วงที่เผชิญสถานการณ์ในด้านลบ เช่น หุ้นร่วงหนัก พอร์ตแดง หากเราเป็นคนที่มีสติ เราจะสามารถจัดการปัญหาแบบนี้ได้ค่อนข้างดี ซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถจัดการได้ทันควัน อย่างน้องเราก็ควบคุมอารมณ์ของเรา ไม่ให้ฟุ้งซ่านจนทำอะไรที่ขาดสติ ก็ยังดี

เรื่องสุดท้าย สำหรับธรรมะในวันนี้ ก็คือ “อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา” เนื่องจากทุกสิ่งอย่างบนโลกนี้ ล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป เป็นของธรรมดา ไม่มีสิ่งใดฝืนธรรมชาตินี้ได้ หุ้นก็เช่นเดียวกัน การลงทุนในหุ้นต้องเผชิญกับความผันผวนอยู่ตลอดเวลา ทำใจยอมรับสภาพของมัน แล้วเราจะรู้สึกดี

ท้ายสุด อย่าลืมนะครับท่านนักลงทุน การเดินทางสายกลาง การมีสติ และความเข้าใจว่ทุกสรรพสิ่งมีความไม่แน่นอน จะทำให้เราพ้นทุกข์จากการลงทุนได้อย่างแน่นอน…สวัสดีครับ

#ธรรมะนักลงทุน #การลงทุน #เทคนิคการลงทุน

Our Partner