5 ขั้นตอนต้องรู้ต้องทำ ทำก่อนลงทุน กองทุนรวม

5 ขั้นตอนต้องรู้ต้องทำ ทำก่อนลงทุน กองทุนรวม #เทคนิคการเล่นหุ้น

สำหรับนักลงทุนมือใหม่ที่จะลงทุนในกองทุนรวม ควรเตรียมการและลงมือทำตามขั้นตอน 5 ขั้นตอนโดยไม่ข้ามขั้นลำดับดังนี้

1.เราต้องรู้ก่อนว่ากองทุนรวมคืออะไร ? กองทุนเอาเงินเราไปทำอะไร? มีความเสี่ยงระดับไหน?

            กองทุนรวมคือการระดมทุนจากคนจำนวนมาก แล้วเงินนั้นๆไปซื้อหน่วยลงทุนในกองทุน ซึ่งในกองทุนนั้นก็จะมีผู้จัดการกองทุนที่เค้าจะเอาเงินของเราไปลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆตามนโยบายแต่ละกองทุนซึ่งแต่ลพกองทุนก็จะมีนโยบายที่ไม้เหมือนกัน และพอเอาไปลงทุนแล้วได้ผลตอบแทนกลับมา กองทุนก็จะมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้ลงทุนแต่ละราย ตามจำนวนหน่วยลงทุนที่แต่ละคนถืออยู่

            กองทุนรวมจะมีหลากหลายประเภท หลากหลายความเสี่ยง ซึ่งเค้าแบ่งตามความเสี่ยงไว้ถึง 8 ระดับ

             ยกตัวอย่างเช่น กองทุนรวมที่เสี่ยงน้อยที่สุด หรือเสี่ยงระดับที่1 คือ กองทุนรวมตลาดเงินที่ลงทุนในประเทศ คือลงทุนเฉพาะในประเทศไทย ลงทุนในเงินฝาก ในตราสารหนี้ที่มีอายุคงเหลือไม่เกิน 1 ปี และมีอายุเฉลี่ยของพอร์ตไม่เกิน 3 เดือน เป็นต้น  และกองทุนรวมสามารถลงทุนได้ในประเทศและต่างประเทศ

            2.ต้องมีเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงของเราเองว่าเราจะลงทุนไปเพื่ออะไร และเรามีระยะเวลาการลงทุนในครั้งนี้กี่ปี

ก็คือหมายความตรงตัวว่า เราต้องการใช้เงินในกี่ปีข้างหน้า ซึ่งเป้าหมายนี้ก็จะไปเกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงที่เรารับได้ ตัวอย่างเช่นถ้าเรามีเป้าหมายในการลงทุนใน 5 ปี หรือ 10 ปี หรือ 20 ปี ยาวๆในตอนเกษียณ ก็จะเลือกพอร์ตที่แตกต่างกันเช่นถ้าต้องการเลือกลงทุนแบบ 20 ปี และอยากลดหย่อนภาษีได้ เราก็อาจต้องลงทุนประเภท SFF & RMF

ซึ่งเป็นกองทุนเพื่อการออมและเพื่อลดหย่อนภาษี อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งตรงนี้เราต้องวางแผนก่อน ซึ่งตรงนี้ถ้าเรามีแผนการใรระยะเวลานานเราก็ต้องลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงขึ้นได้ ซึ่งความเสี่ยงสูงในที่นี้ก็คือ เราจะลงในกลุ่มตราสารทุน หรือ หุ้น ในสัดส่วนที่มากขึ้นได้ เราต้องดูอายุของเราว่ายุเท่าไหร่ ดูระยะเวลากี่ปีเราถึงจะใช้เงินทุนก้อนนั้น เราจะได้เลือกกองทุนที่เหมาะสม

3.ต้องทำแบบทดสอบประเมินความเสี่ยงที่เราจะเริ่มลงทุน

ซึ่งแบบทดสอบนี้เราสามารถทำได้ที่ธนาคารที่เราไปเปิดบัญชีกองทุน หรือถ้าเราเปิดบัญชีกองทุนรวมในแอปพลิเคชั่น ก่อนที่จะเปิดเขาก็จะมีแบบทดสอบให้เราทำ ซึ่งเราต้องตอบตามความจริงจะได้รู้ว่าความเสี่ยงแค่ไหนที่เรารับได้ เมื่อรู้แล้วจะได้เลือกลงทุนให้เหมาะสมกับตัวเอง

เพราะการลงทุนที่ดีที่สุดก็คือการลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุด ต้องลงทุนแล้วรู้สึกไม่ทุกข์ ไม่ใช่ลงทุนแล้วพอพอร์ตตกนิดหน่อยกินไม่ได้นอนไม่หลับ นั่นหมายถึงเป็นการลงทุนที่ไม่เหมาะสมกับตัวเรา เอาที่เรามีความสุข และสำคัยมันสามารถพาเราไปยังเป้าหมายทางการเงินที่เราต้องการได้ด้วยอัตราผลตอบแทนที่เราต้องการ ดังนั้นเราไม่ต้องไปถามคนอื่นว่าจะซื้อกองทุนไหนดี เพราะไม่มีใครตอบได้เท่าตัวเรา เปลี่ยนคำถามว่า เลือกกองไหนให้เหมาะสมกับเรา

ให้เหมาะสมกับเป้าหมายในการลงทุนของเรา ซึ่งต้องวางแผนการลงทุน เช่น จะลงแบบ DCA ทุกเดือน คือการทะยอยลงทุนเดือนละเท่าไหร่ ? ก็ต้องตั้งเป้าหมาย ลงกี่กองทุน? ตรงนี้ต้องตอบให้ได้ หรือจะวางแผนเอาเงินก้อนซื้อแล้วถือยาวไปเลยทีเดียว ประเด็นนี้ไม่มีผิดไม่มีถูก เพราะขึ้นอยู่กับเป้าหมายในการลงทุนของเรา

4.ต้องเลือกกองทุนที่เราจะซื้อ

เพราะกองทุนในประเทศมีให้เราเลือก 1,000 กว่ากองทุน เราก็สามารถเลือกความเสี่ยงให้สอดคล้องกับการลงทุนของเรา ยกตัวอย่างเช่น เราไปประเมินความเสี่ยงแล้วเรารับความเสี่ยงไม่ได้ เราก็เลยอยากจะลงทุนแค่ตราสารหนี้ที่เสี่ยงไม่มาก รวมถึงเราต้องวิเคราะห์แนวโน้มสินทรัพย์ หรืออุตสาหกรรมนั้นๆที่เราจะลงทุน

หรือประเทศที่เราจะเลือกลงทุน เพราะกองทุนมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่า สินทรัพย์ที่จะลงทุนในอนาคตมันยังเติบโตได้ไหม โดยเราต้องรู้จักเปรียบเทียบกองทุนขั้นพื้นฐานก่อน โดยเริ่มต้นตามลำดับดังนี้  1.ค้นหากองทุนที่น่าสนใจ  2.คัดเลือกกองทุนเด่นๆที่เข้ารอบ 3.นำมาเปรียบเทียบโดยการอ่านอ่านข้อมูลในหนังสือชี้ชวน

และอย่าลืมกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ก็คือลงให้หลากหลายสินทรัพย์ อย่าทุ่มเงินทั้งก้อนไปกับกองทุนเดียว อันนี้เสี่ยงเกินไปอาจทำให้ไปไม่ถึงเป้าหมายในการลงทุน แต่นั่นก็ไมได้หมายความว่าซื้อไปเลย 50 กองทุน เพียงแต่เลือกตัวเด่นๆของแต่ละสินทรัพย์ก็เพียงพอแล้ว

ขั้นตอนที่ 5 ขั้นตอนสุดท้าย เมื่อเราสามารถคัดเลือกกองทุนได้แล้ว สิ่งที่ต้องทำคือ เริ่มศึกษาในการเปิดพอร์ตซื้อ-ขายกองทุนรวม

            อย่างไรก็ตาม สำหรับมือใหม่ในการลงทุนกองทุนรวม ควรดำเนินการตามขั้นตอน 1-5 ตามลำดับ จึงจะได้การลงทุนที่ดีที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุด ไม่ใช่ไปลงทุนตามคำบอกของคนอื่นที่อาจจะไม่เหมาะสมกับเป้าหมายและความต้องการของเรา

            กองทุนรวมซื้อขายได้ที่ไหน ? สามารถซื้อขายได้ง่ายๆ โดยมีทั้งหมด 3 ที่คือ

            1.ธนาคารในเครือ บลจ.

            2.ซื้อตรงกับ บลจ.

            3.ซื้อผ่านนายหน้า หรือโบรกเกอร์ ซึ่งอันนี้จะดูสะดวกที่สุดโดยเฉาะมือใหม่ เพราะการเปิดกองทุนรวมไปต้องกังวลถึงค่าธรรมเนียมเหมือนหุ้น เพราะค่าธรรมเนียมของกองทุนเป็นสิ่งที่เฉพาะเจาะจงอยู่แล้ว คิดตามหนังสือชี้ชวน ระบุไว้แค่ไหนก็เท่านั้น แล้วเขาจะไปจัดสรรกันเอง

            สุดท้ายของสุดท้ายคือ เมื่อเปิดพอร์ตเสร็จแล้ว ต้องลงทุนอย่างมีวินัย และสม่ำเสมอ จึงจะทำให้การลงทุนไปถึงเป้าหมายอย่างที่ต้องการ

#เทคนิคการเล่นหุ้น #วิธีเก็บเงิน #กองทุนรวม

Our Partner