จิตนาการพื้นฐานสำคัญของกฎแรงดึงดูด

จิตนาการพื้นฐานสำคัญของกฎแรงดึงดูด

สิ่งที่สำคัญที่สุด ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะใช้กฎของแรงดึงดูดให้สำเร็จในชีวิติคุณต้องรู้จักใช้จินตนาการให้เป็น ซึ่งจินตนาการมีอยู่ 2 แบบ ซึ่งคนที่ประสบความสำเร็จทุกคนมักจะใช้จิตนาการทั้งสองแบบที่ว่านี้ได้อย่างชำนาญและเชี่ยวชาญคือ 1.จินตนาการที่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ยกตัวอย่างง่ายๆ คุณเคยเห็นวันนี้คุณเคยเห็นมือถือ คอมพิวเตอร์ มาก่อนไหม นี่แหละคือจินตนาการแบบแรกที่เคยเกิดขึ้นมาแล้ว 2.จินตนาการที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ซึ่งเศรษฐีส่วนใหญ่ใช้จินตนาการข้อนี้ พูดให้เห็นภาพชัดขึ้นมาก็คือ วันนี้คุณรู้จักโทรศัพท์มือถือ รู้จักโน้ตบุคส์ แต่ถ้าย้อนไปถามคนในยุคที่ผ่านมา 100-200 ปี ว่ารู้จักมือถือ โน้ตบุคส์ ไหม ? ซึ่งตนในยุคนั้นก็จะถามกลับมาว่า มันคืออะไรเหรอ? เพราะมันคือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในจินตนาการ และจิตนาการทั้ง 2 แบบนี้แหละที่คุณต้องนำไปใช้กับกฎของแรงดึงดูด ลองมองง่ายๆอย่างเป็นเหตุเป็นผลรอบตัวเรา อินเตอร์เน็ต มือถือ คอมพิวเตอร์ที่คุณกำลังใช้มันล้วนถูกสร้างจากจินตนาการแบบที่ 2 ทั้งหมด มันไม่เคยเกิดขึ้นในโลก แต่มันเกิดขึ้นจากสมองของมนุษย์มาก่อน ใครก็ตามที่เป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ เขาก็มั่งคั่งร่ำรวยไปแล้ว คำถามคือ คุณได้เคยสร้างจินตนาการแบบนี้บ้างหรือยัง? อีก 2 ปี 5 ปี คุณเห็นชีวิตตัวเองเป็นเป็นอย่างไร สมมุติว่าคูณเห็นเงินในบัญชีใน 3 ปีข้างหน้า มี 5 ล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนั้น […]