5 หลัก หัวใจสำคัญ ก่อนเริ่มสร้างธุรกิจ

5 หลัก หัวใจสำคัญ ก่อนเริ่มสร้างธุรกิจ #วิธีเก็บเงิน

การเริ่มต้นสร้างธุรกิจ เป็นก้าวแรกของจุดเริ่มต้นที่จะต้องพบความผิดพลาด หกล้ม งานติดขัด สิ่งเหล่านี้ไม่มีทางหลีกเลี่ยง ต้องเข้าใจและเรียนรู้ที่จะอยู่ให้ได้ บทเรียนจากผู้ที่ประสบความความสำเร็จมาแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยเป็นแนวทางให้ก้าวผ่านไปได้อย่างมั่นคง การจะเริ่มต้นธุรกิจสักอย่างเป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และยิ่งไปกว่านั้นการทำให้ธุรกิจอยู่ได้จนประสบความสำเร็จได้นั้นเป็นเรื่องที่ยากยิ่งกว่า เพราะคุณจะต้องมีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการทุกอย่าง ทั้งในเรื่องของการบริหารคน บริหารเวลา รายละเอียดต่าง ๆ ของกิจการ การประสานงาน หากมีความผิดพลาดย่อมมีผลกระทบต่าง ๆ ตามมาอย่างแน่นอน ดังนั้นการจะเริ่มต้นดำเนินธุรกิจต้องศึกษาข้อมูลและรายละเอียดให้ดีก่อนลงทุนทำอะไร วันนี้มี 5 หลัก ที่เป็นหัวใจสำคัญ ก่อนเริ่มดำเนินธุรกิจมาให้ศึกษากัน 5 หลัก หัวใจสำคัญที่ต้องนึกถึงอยู่เสมอ                   1. ความคิดที่แตกต่าง ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ ต้องมีความแตกต่างไม่เหมือนใคร เป็นจุดแข็งของธุรกิจที่ได้เปรียบเป็นอย่างมากจากคู่แข่งขันที่มีในตลาดและอาจจะมีตามมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ กำหนดทิศทางและเป้าหมายของธุรกิจให้มีความชัดเจน รวมทั้งแผนรองรับสำหรับกรณีต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ต้องคิดวิเคราะห์ วิจัยตลาดและกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เพื่อหาช่องทางการเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด สร้างเอกลักษณ์ให้เป็นที่จดจำ และลงมือทำให้ได้ตามที่วางแผนไว้ ธุรกิจจะได้ขยับขยายและเติบโตเป็นไปตามที่กำหนด มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น                   2. มิตรภาพและที่ปรึกษา ก่อนการสร้างธุรกิจ การรับฟังข้อคิดเห็นและมุมมองต่าง ๆ ของผู้ที่ประสบความสำเร็จมาแล้ว […]