สิ่งที่ต้องรู้ 9 ข้อ ก่อนลงทุนซื้อขายทองคำ

สิ่งที่ต้องรู้ 9 ข้อ ก่อนลงทุนซื้อขายทองคำ

1.ราคาของทองคำมักจะขึ้นตอนต้นเดือน มกราคม และเดือน กรกฎาคม และราคาจะลงตอนปลายเดือน กุมภาพันธ์-ปลายเดือนมีนาคม ดังนั้นนักลงทุนที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนเก็งกำไรราคาทองคำ ช่วงที่ดีที่สุดคือช่วงเดือน มกราคม และ เดือน กรกฎาคม 2.ราคาของทองคำสมาคมค้าทองคำไทย ไม่ได้อัพเดท แบบเรียลไทม์ แต่จะอัพเดทเป็นช่วงเวลาครึ่งเช้าและช่วงเวลาครึ่งบ่าย เพราะฉะนั้นจึงมีความเสี่ยงในการลงค่อนข้างสูง และเสี่ยงต่อการขาดทุนมหาศาล นักลงทุนจึงต้องเช็ดราคาให้ดี ก่อนการตัดสินใจลงทุนซื้อขายทองคำ 3.ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ที่ได้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแม้ในสภาวะที่ตลาดมีความผันผวน  โดยผลการตอบแทนของการลงทุนในทองคำเมื่อเทียบกับพันธบัตรรัฐบาล ถือว่าได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าอย่างแน่นอน  หรือแม้แต่จะเปรียบเทียบการลงทุนในตลาดหุ้นระยะยาว ผลตอบแทนของทองคำก็มีความใกล้เคียงกันกับตลาดหุ้น  ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราลงทุนในเรื่องของทองคำ 10-20 ปี   จะได้รับตอบแทน 6 % เฉลี่ยต่อปี ในขณะเดียวกัน ถ้าลงทุนในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา 10-20 ปี เราจะได้ผลตอบแทนประมาณ 8-9 % ต่อปี ซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ใกล้เคียงกัน 4.ถ้าคุณมีเงินทุนมากพอ ในการลงทุน ควรจะซื้อทองคำที่เป็นทองคำแท่งมากกว่าทองคำที่แปรรูปเป็นรูปพรรณแล้ว เพราะว่าถ้าซื้อทองคำที่เป็นรูปพรรณ ต้องเสียค่ากำเหน็จหรือค่าธรรมเนียมที่มีราคาค่อนข้างสูง ในทางกลับกันถ้าเราซื้อเป็นทองคำแท่ง ค่ากำเหน็จหรือค่าธรรมเนียมจะมีราคาค่อนข้างถูก  อีกทั้งการเก็บรักษา ทองคำแท่งก็สามารถเก็บรักษาได้สะดวกและง่ายกว่าทองคำรูปพรรณ 5.ถ้าซื้อทองคำที่รูปพรรณที่มูลค่าสูง ค่ากำเหน็จจะถูกลง เช่น ถ้าซื้อทองคำ […]