รู้ข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

รู้ข้อดีข้อเสียก่อนตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์

ธุรกิจเฟรนไชส์ เป็นหนึ่งในการลงทุนที่กลายเป็นที่นิยมของนักลงทุนรุ่นใหม่ที่ลงการลงทุนในธุรกิจสำเร็จรูปวิธีการในการทำธุรกิจที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ที่จะมาลงทุน หรือแฟรนไชส์สำเร็จรูป ทั้งในรูปแบบของการทำงานทั้งหมด ทั้งระบบการผลิต ระบบการขาย ระบบการบริหารการตลาด เพื่อที่จะให้รูปแบบวิธีดำเนินธุรกิจในทุกแฟรนไชส์อยู่ในมาตรฐานเดียวกันกับต้นแบบ แต่ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์สักอย่าง ควรต้องรู้ถึงข้อดีข้อเสียของการลงทุนในธุรกิจลักษณะนี้เสียก่อน มาดูกันว่าคุณจะต้องเจอกับอะไรบ้าง ข้อดีของธุรกิจแฟรนไชส์ 1.  มีโอกาสประสบความสำเร็จสูง เนื่องจากได้มีการเริ่มต้นและพัฒนาธุรกิจมาจนติดตลาดผู้บริโภค มีชื่อเสียงจนเป็นที่รู้จักและยอมรับ และประสบความสำเร็จแล้ว 2.  ช่วยย่นระยะเวลาในการเรียนรู้ในธุรกิจนั้นๆ  เพราะต้นแบบธรุกิจ หรือแฟรนไชส์ซอร์ได้ทุ่มเททั้งเวลาและเงินทุนในการศึกษา พัฒนาและเรียนรู้ขั้นตอนต่างๆที่จะก้าวสู่ความสำเร็จเรียบร้อยแล้ว และหลังจากที่ผู้ที่จะมาลงทุน หรือ แฟรนไชส์ซี่  ได้จ่ายค่าสิทธิ์แรกเข้า  Entrance Fee เป็นค่าใช้จ่ายเริ่มต้นของระบบแฟรนไชส์ให้แก่ แฟรนไชส์ซอร์ เพื่อขอใช้ตราสินค้าหรือบริการแล้วก็จะได้รับประโยชน์ และความรู้ต่างๆในการดำเนินธุรกิจนี้จากความเชี่ยวชาญของแฟรนไชส์เซอร์ทั้งหมด  จึงถือเป็นการประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างมาก 3.  มีเครื่องหมายการค้าที่ได้รับการยอมรับของตราสินค้าหรือบริการที่เป็นเป็นที่รู้จักและคุ้นเคยในกลุ่มผู้บริโภคมาแล้วในทันที  4.  มีอำนาจการจ่อรองในการจัดซื้อสินค้ามาจำหน่ายหรือให้บริการในกิจการทำให้สามารถซื้อสินค้าและบริการในต้นทุนประหยัดและสะดวกสบายในการบริหารจัดการ 5.  ได้รับการสนับสนุน มีการบริหารจัดการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ร่วมกันกับแฟรนไชส์ซอร์ ซึ่งจะทำหน้าที่ดูแลการโฆษณา การส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการเป็นประจำอยู่แล้ว 6. แฟรนไชส์ซี่จะได้รับการฝึกอบรมและถ่ายโอนความรู้ความเชี่ยวชาญ จากแฟรนไชส์ซอร์เพื่อสนับสนุนความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ เพราะความสำเร็จและผลกำไรของแฟรนไชส์ซี่ ก็คือความสำเร็จและเป็นผลกำไรของแฟรนไชส์ซอร์เช่นกัน ที่นี้ก็มาดูข้อเสียของธุรกิจแฟรนไชส์กัน  1.  แฟรนไชส์ซี่ จะต้องดำเนินธุรกิจตามรูปแบบที่ผู้ขายแฟรนไชส์เซอร์เป็นผู้กำหนดไว้เท่านั้น 2.   แม้จะต้องลงทุนจ่านค่าธรรมเนียมเครื่องหมายการค้า แต่ไม่มีหลักประกันความสำเร็จเช่นเดียวกับธุรกิจอื่นๆ […]