ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้มีแต่ได้กับได้

ใช้บัตรเครดิตอย่างไรให้มีแต่ได้กับได้

บัตรเดรดิต ถ้ามีพกอยู่ในกระเป๋า แล้วใช้เป็น หมายถึงใช้แบบเข้าใจ และใช้อย่างคนฉลาดใช้ จ้ะมีประโยชน์มากมายกับการบริหารจัดการกับการเงิน เพราะแน่นอนที่สุด เราไม่ต้องไปหยิบยืมใครมาใช้ แต่ใช้เครดิตของตนเองที่มี แต่นั่นแหละอย่างที่บอกว่า ต้องใช้ให้เป็นไม่เป็นเช่น มันจะกลับมาทำร้ายตัวคุณเองจนแทบไม่มีความสุข เทคนิคการใช้บัตรเครดิตอย่างชาญฉลาด 1.ทันทีที่ได้รับบัตรเครดิตใบใหม่ สิ่งที่คุณต้องทำคือ – ดูวันที่ตัดยอดของบัตร และวันที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนแล้วเขียนไว้ที่หลังบัตร ด้วยกระดาษสติ๊กเกอร์แผ่นเล็กๆ หรือ ปากกาเมจิกที่ลบไม่ออก เช่น บัตรตัดยอดวันที่ 5 และชำรถยอดค่าใช้จ่ายทุกวันที่ 12 ให้เขียนว่า 5/12 และทำแบบนี้กับบัตรเครดิตทุกใบ 2.เมื่อได้รับรหัสกดเงินสด จากธนาคารเจ้าของบัตร ให้หาที่จดบันทึกไว้อย่างเป็นส่วนตัวที่สุด แต่ห้าม เขียนลงบนบัตร หรือเก็บรหัสไว้ในกระเป๋าเงินอย่างเด็ดขาด วิธีการบริหารจัดการการใช้บัตรเครดิต ถ้ามีบัตรเครดิตหลายใบ ควรแยกกระเป๋าบัตรเครดิตจากกระเป๋าเงินต่างหากอีกใบ  แล้วเรียงบัตรเครดิตจากวันที่ตัดยอดจากต้นเดือนไปหาปลายเดือนตามลำดับ หลักการใช้คือ  เมื่อคุณจะใช้บริการของบัตรเดรดิต ไม่ว่าจะใช้ซื้อของ หรือกดเงินสดมาใช้ในยามฉุกเฉิน คุณต้องดูวันที่ตัดยอดของบัตรเป็นหลักว่าจะเลือกใช้ใบไหน เช่น คุณจะซื้อของหรือกดเงินสดในวันที่ 5 ของเดือนๆนั้น  คุณก็ต้องเลือกบัตรเครดิตใบที่ตัดยอดไกลจากวันที่ 5 ให้มากที่สุด เพราะถ้าคุณเลือกใบที่ใกล้ คุณก็จะเป็นหนี้ และถูกสรุปยอดเรียกเก็บในทันที ยกตัวอย่างเช่น […]