ราคาอสังหาริมทรัพย์

ราคาอสังหาริมทรัพย์ #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ผมมีความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ที่สนใจในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับ ซึ่งหากจะว่ากันตามตรง ไม่ว่าใครก็ตามที่อยากจะเข้ามาแสวงหาผลกำไรจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หากไม่มีความรู้เรื่องนี้เลย ก็ยากจะประสบความสำเร็จจากการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ครับ โดยเรื่องที่ผมพูดถึงนี้ คือ เรื่องของ ราคาอสังหาริมทรัพย์นั่นเอง ซึ่งอสังหาริมทรัพย์ ก็ไม่ได้มีเพียงที่ดินที่เราคุ้นเคยเท่านั้น ยังมีอาคารชุดหรือคอนโดด้วย ที่มีการประเมินราคากัน ซึ่งราคาประเมินนี้เอง ที่เป็นตัวแปรสำคัญในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำไรของผู้ขายหรือผู้ซื้อที่จะขายต่อ และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เราไปทำความรู้จัก ราคาอสังหาริมทรัพย์กันครับ ว่ามีกี่ราคา แต่ละราคามีความสำคัญอย่างไร ราคาอสังหาริมทรัพย์มี 3 ประเภทใหญ่ ๆ ต้องขออกตัวก่อนว่า ราคาอสังหาริมทรัพย์ที่เราได้ยินกันบ่อย ๆ เวลาเราอยู่ในแวดวงนี้ หรือเรามีความจำเป็นต้องซื้ออสังหาริมทรัพย์สักอย่าง เราจะต้องได้ยินคำว่า ราคาประเมิน ราคาตลาด และราคาซื้อขาย ซึ่งมีลักษณะและการนำไปใช้ต่างกันดังนี้ครับ 1.ราคาประเมิน ซึ่งราคาประเภทนี้เป็นการประเมินโดยภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานผู้ประเมินคือ กรมธนารักษ์ ซึ่งกรมธนารักษ์จะประเมินทั้งที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และประเมินอาคารชุดหรือคอนโดมิเนียม ซึ่งประโยชน์ของราคาประเมิน มีหลายประการ คือ ใช้คำนวณการคิดภาษีเงินได้ คำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ก่อนวันโอน อีกทั้ง หากท่านเป็นนักลงทุน ท่านสามารถนำราคาประเมนที่ว่านี้ ใช้ในการเจรจาต่อรองเพื่อซื้อขายอสังหาริมทรัพย์นั้น ๆ และในสำหรับบางทำเล […]