3 วิธี ลงทุนอย่างไร แบบไม่เสี่ยง

3 วิธี ลงทุนอย่างไร แบบไม่เสี่ยง

ถ้าวันนี้คุณเป็นคนที่อยากจะนำเงินลงทุนมาทำให้มะนงอกเงย และคุณอาจจะใช้เงินทำงาน แต่ทำอย่างไร น้เงินไปลงทุนอย่างไร ถึงจะไม่เสี่ยง วิธีการต่อไปนี้จะช่วยลดความเสี่ยงในการลงทุนของคุณได้ เก็บเงินเป็น 3 กอง  ที่ 1 เป็นกองสำหรับเงินเก็บ คือเก็บ 100 % ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นห้ามไปแตะเงินกองนี้ โดยเก็บเงินเก็บนี้สำหรับบั้นปลายชีวิต คุณจำเป็นต้องสร้างความมั่นคงในจิตใจไว้ก่อน คนเราจะสามารถเข้าไปลงทุนที่มีความเสี่ยงได้ อย่างแรกต้องมีความเสถียรในจิตใจก่อน มีความมั่นใจก่อนว่าอย่างน้อยฉันจะมีข้าวกินไปจนฉันตายนะ ไม่ต้องไปอดมื้อกินมื้อ ไม่ต้องไปขอข้าววัดกิน ดังนั้นคุณต้องมีกองที่ 1 กองที่ 2 กองเงินใช้จ่ายในปัจจุบัน อะไรที่คุณอยากซื้อ อะไรที่คุณต้องจ่าย ค่ากิน ค่าใช้ ค่าห้อง ผ่อนรถผ่อนบ้าน นี่คือกองเงินใช้จ่ายในปัจจุบัน กองที่ 3 กองลงทุน ซึ่งคนส่วนใหญ่มีกองที่ 1 และกองที่ 2 แต่ไม่มีกองที่ 3 ซึ่งกองที่ 3ก็คือกองที่เก็บไว้สำหรับการลงทุน ซึ่งก็มีการลงทุนที่เสี่ยงน้อย กับการลงทุนที่เสี่ยงง่าย คุณก็ไปจัดอัตราส่วนการลงทุนเอาว่า คุณพร้อมมีความเสี่ยงได้ขนาดไหน แต่ถ้าคุณมีสำรองสำหรับกอง 1 และกอง 2 เอาไว้แล้ว […]