สิ่งที่ควรรู้ !! วิธีรับมือด้านการเงิน สู้วิกฤต COVID-19

สิ่งที่ควรรู้ !! วิธีรับมือด้านการเงิน สู้วิกฤต COVID-19

นาทีนี้ เราหนี้เรื่องโควิด-19 ไม่มีทางพ้น และประเทศที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดก็คือ ประเทศจีน และเมื่อประเทศจีนมีปัญหา นั้นหมายถึงเกิดปัญหาทั้งโลก เพราะทุกประเทศในโลกค้าขายกับจีนทั้งหมด ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงประเทศไทยที่กระทบมาก เพราะไทยค้าขายกับจีนเยอะ ทีนี้เรามาดูกันว่ากลุ่มธุรกิจอะไรบ้างที่ได้รัลผลกระทบเต็มๆ ธุรกิจกลุ่มที่ 1 ก็คือ ท่องเที่ยว ซึ่งหมายถึง สายการบิน มาเมืองไทยก็ต้องบินมา บินมาไม่ได้ ส่งผลถึงโรงแรม ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ไม่มีนักท่องเที่ยว บริษัททัวร์ ไกด์ รถแท็กซี่ ร้านอาหาร ร้านค้าปลีก เหล่านี้กระทบมากที่สุด กลุ่มที่ 2 คือ กลุ่มที่ทำธุรกิจกับกลุ่มที่ 1  เช่นอาหารทีบริการบนเครื่อง คนที่ส่งวัตถุดิบสำหรับทำอาหาร กระทบเป็นโดมิโน กลุ่มที่ 3 คือ กลุ่มที่เป็น supplier ให้กับกลุ่มที่ 1 และ 2  ซึ่งหมายถึง สถาบันการเงิน ธนาคารที่ปล่อยเงินกู้ให้กับ ร้านอาหาร โรงแรม สายการบิน ซึ่งถ้าธุรกิจของคุณกำลังรับผลกระทบจากโควิด-19 กันจริงๆ […]