เก็บเงินไม่อยู่มาทางนี้

เก็บเงินไม่อยู่มาทางนี้ #การลงทุน

            การออมเงินเป็นความใฝ่ฝันของคนเกือบทุกคน แต่มีคนจำนวนน้อยที่จะใส่ใจวางแผนการอมเงินให้เป็นเรื่องจริงๆ             อะไรกัน ? ออมเงินต้องวางแผนด้วยหรือ!! ใช่ค่ะคุณต้องวางแผน คุณจะออมเงินไม่ได้เลย ถ้าคุณไม่มีการบริหารจัดการทางการเงินที่ดีเพราะถ้าคุณออมเงินแบบลอยๆ เหมือนอย่างที่คุณเคยทำมา วันนี้ออมบ้าง พรุ่งนี้ไม่ออม วันต่อไปค่อยออม  และออมได้ไม่นานก็จะหยิบเงินออมออกไปใช้ ด้วยเหตุผลที่บอกตัวเองว่า มันจำเป็น ในที่สุดเงินออมไม่ค่อยงอกเงยขึ้นมาเท่าไหร่นัก แต่ยังพอเวลาที่ที่จะกลับตัวกลับใจ ถ้าคุณสนใจที่จะออมเงินจริงๆมาทางนี้             ก่อนจะไปวางแผนการเงินอื่น มาทำความเข้าใจความหมายของคำที่ต้องเกี่ยวข้องในการวางแผนทางการเงิน 3 คำนี้ก่อน 1.ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นสำหรับชีวิต หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในแต่ละเดือน อาทิ ค่าผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ค่าการศึกษาลูก ค่าน้ำ ค่าไฟฯลฯ 2.ค่าใช้จ่ายในสิ่งที่อยากได้ คือไม่ใช่สิ่งจำเป็นแต่อยากได้ เช่น การเที่ยวต่างประเทศ การไปช็อปปิ้งสิ่งของ ฯลฯ 3. เงินสำหรับออม ที่จะเก็บไว้เพื่ออนาคต ที่นี้ก็มาดูการวางแผนการจัดการ ในตัวอย่างนี้ เราจะตั้งเงินรายรับเดือนละ 20,000 บาท เป็นโจทย์ในการคำนวณให้เห็นตัวอย่างการออม โดยเราจะใช้สูตร 50/30/20  มาบริหารจัดการทางการเงินตัวเลข 3 ตัวนี้คืออะไร             […]