5 เทรนด์อสังหาริมทรัพย์มาแรง เจาะกลุ่มนักลงทุนดีที่สุด

5 เทรนด์อสังหาริมทรัพย์มาแรง เจาะกลุ่มนักลงทุนดีที่สุด

หากใครที่กำลังต้องการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์วันนี้เรามีบทความเกี่ยวกับเธอนะสังหาริมทรัพย์ที่กำลังมาแรงเหมาะสำหรับนักลงทุนเช่นคุณจะมีเกณฑ์อะไรบ้างนะเราลองไปดูกันเลยดีกว่า 1.ราคาบ้านที่ถูกลง คนวัย Gen Z ในปัจจุบันนี้ต่างมีความคิดที่ต้องการมีพื้นที่ส่วนตัวกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นคอนโดหรือเป็นบ้านแต่ในขณะที่พื้นที่ที่ปลูกนั้นมีราคาค่าที่แพงมากทำให้หลายๆ คนต้องเลือกที่จะเช่าแทนการซื้อดังนั้นท่านที่เป็นผู้คิดจะลงทุนหากลองหาพื้นที่ที่สามารถปรับราคาค่าบ้านลงได้ ด้วย ราคาไม่เกิน 3 ล้านอาจจะเริ่มต้นที่ เก้าแสนหรือ 1 ล้านบาทให้คนในวัย Gen Z สามารถจับต้องได้ก็จะช่วยให้การลงทุนนั้นประสบผลสำเร็จ 2.ทำเลใกล้เมือง บ้าน คอนโดที่อยู่ในทำเลใกล้กับรถไฟฟ้าหรือรถบริการต่างๆ ย่อมได้เปรียบและเป็นที่ต้องการของผู้ที่จะเข้าอยู่เพราะเลือกซื้อใกล้กับสถานที่ต่างๆ เหล่านี้ตัดปัญหาในเรื่องรถติดและการเดินทางที่แออัดนั่นเอง 3.เครื่องมือการเงินของคนซื้อบ้าน   เกิดจากความเข้มงวดของสถาบันการเงินที่ปล่อยสินเชื่อในการซื้อบ้านให้กับผู้ซื้อพร้อมด้วยมาตรการที่ออกมามีมากขึ้นจนผู้ที่ต้องการซื้อบ้านไม่สามารถซื้อได้ ก่อให้เกิดเป็นการร่วมมือระหว่างบริษัทพัฒนาที่ดินและสถาบันการเงินเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถซื้อบ้านได้อย่างใจต้องการนั่นเอง 4.บ้านเพื่อผู้สูงวัย อสังหาริมทรัพย์ที่เน้นในเรื่องของการมีสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้สูงอายุจะเริ่มมีมากขึ้นเพราะอากาศในปัจจุบันจะทำให้คนสนใจในเรื่องของการมีสุขภาพที่ดีดังนั้น เทรนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์จะต้องเป็นการตอบสนองในเรื่องการมีสุขภาพที่ดีนอกเหนือจากนี้ยังจะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ใช้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุเป็นต้น 5.แหล่งอสังหาริมทรัพย์ 3 จังหวัด eec  พื้นที่ถนนทุกสายจะมุ่งหน้าสู่ AEC เพราะเป็นแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินและเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 โดยมีทั้งหมด 3 จังหวัดนั่นก็คือฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง การลงทุนต่าง ๆ จึงเริ่มเดือนหน้าขึ้น เพื่อเป็นการรองรับแบ่งงานตามนิคมต่างๆ รวมทั้งการพัฒนาโครงสร้างพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานศูนย์การค้าโรงแรมจะเกิดขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่ eec นี้นี่เอง ทั้ง 5 เทรนนี้  เป็นเทรนที่กำลังมาแรงและผู้ที่เป็นผู้ลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ควรจะต้องทราบเอาไว้เพื่อวางแผนการดำเนินงานของตัวเองว่าจะวางแผนงานไปในทิศทางใด  #เทรนด์อสังหาริมทรัพย์ #กลุ่มนักลงทุนดีที่สุด #ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์