คิดร่ำรวย ต้อง“ เปลี่ยนความคิด”

คิดร่ำรวย ต้อง“ เปลี่ยนความคิด”

“ ถ้าวิธีคิดเปลี่ยน การกระทำก็เปลี่ยน ถ้าการกระทำเปลี่ยน ผลลัพธ์ก็เปลี่ยน ถ้าผลลัพธ์เปลี่ยน ชีวิตก็เปลี่ยน   (อิทธิพัทธ กุลพงษ์วนิชย์ เถ้าแก่น้อย ) แน่นอนที่ผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตด้านธุรกิจ ที่ร่ำรวยระดับประเทศ หรือระดับโลก ล้วนเริ่มต้นการเดินทางสู่ถนนแห่งความสำเร็จในชีวิต ด้วยความคิดที่มักจะแตกต่างจากคนทั่วไปทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็น เถ้าแก่น้อย อิทธิพันธ  , อีลอน มัสก์ ,แจ๊ด หม่า , อ.เฉลิมชัย โฆสิตพิพัฒน์  และอีกหลายๆคนที่เป็นที่รู้จักของคนทั้งโลก ดังนั้นถ้าตั้งแต่คุณเกิดมาหลายสิบปีด้วยแนวคิดในการดำเนินชีวิตในทุกๆด้านแบบเดิมๆ  แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จในชีวิต ยังไม่ร่ำรวยเสียที คุณคงต้องยอมรับ และเริ่มคิดอะไรใหม่ ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของตน ตามแนวความคิดใหม่ๆที่เกิดขึ้น เพื่อผลลัพธ์ที่เปลี่ยน และได้ชีวิตที่เปลี่ยนตามผลลัพธ์ ดังคำที่ “ เถ้าแก่น้อย” ได้สรุปไว้เป็นแนวทางความคิด สั้นๆ ข้างต้น ที่เข้าใจง่าย และนำไปลงมือทำได้จริงใน แต่แน่นอนว่าความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ความคิด เพื่อผลลัพธ์แตกต่างที่ดีกว่า มันไม่ได้ง่ายนัก  และความเปลี่ยนแปลงย่อมนำมาซึ่งแรงเสียดทานที่ไม่คุ้นเคย ความยากลำบาก ความอดทน เป็นสัจธรรมที่ต้องยอมรับไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และจงทำไว้ว่า ในระหว่างการเดินทาง […]