เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos)ผู้ก่อตั้ง แอมะซอน

เจฟฟ์ เบโซส์ (Jeff Bezos)ผู้ก่อตั้ง แอมะซอน

“ ผมไม่เสียใจ แม้สิ่งที่ผมทำจะล้มเหลว แต่ผมจะเสียใจ ถ้าผมไม่ได้ลงมือทำ” นอกจากได้เป็นผุ้ก่อตั้ง บริษัท แอมะซอน ที่รู้จักกันทั่วโลกแล้ว เจฟฟ์ เบโซส์ ยังเคยครองตำแหน่งของ บุคคลที่รวยมากที่สุดในโลกอีกด้วย ลองมาศึกษาวิสัยทัศน์ และแนวความคิดในการดำรงชีวิตและแนวคิดในการทำงาน ? ของเขากันดีกว่า ไม่แน่ว่าเขาอาจจะเป็นไอดอล เป็นแรงบันดาลใจที่ดีของคุณให้ก้าวสู่ความสำเร็จในเส้นทางที่ฝันไว้ก็เป็นได้ 1.จงทำทุกๆวันให้เป็นเหมือนวันแรกเสมอ เบโซว์ ใช้แนวคิดนี้ถ่ายทอดให้คนในองค์กรของเขาได้รับฟังและซึมซาบเป็นประจำ หากไม่คิดเช่นนี้ ทุกคนก็จะเบื่อหน่ายกับสิ่งที่ต้องทำซ้ำเหมือนเดิมในทุกๆวัน จนไม่เกิดความคิดสร้างสรรค์ แต่ถ้าหากเปลี่ยนแนวคิดว่า เป็นวันแรกของการทำงานทุกวัน ความสดใส ความมีพลังสร้างสรรค์ก็จะเกิดขึ้นอยู่เสมอ 2.สร้างวิสัยทัศน์ในการมองภาพระยะยาว ต้องทำงานแบบรู้จักมองภาพรวมในระยะยาว รู้จักคาดเดาสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่เอาแต่งานเฉพาะหน้าในระยะสั้น ไ จะทำให้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของอนาคต และตามผู้อื่นไม่ทัน  3.จงเปิดรับสิ่งใหม่ๆจากโลกภายนอกอยู่เสมอ อย่าทำตัวเองเหมือนกบในกะลา ที่คิดว่าในกะลานั่นคือโลกที่กว้างใหญ่ที่สุดแล้ว ในโลกปัจจุบันมีสิ่งแปลกใหม่ และสิ่งที่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ในทุกๆชั่วโมง ดังนั้นการติดตามและเปิดรับสิ่งใหม่ๆ มาเพิ่มเติม พัฒนา ปรังปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยู่ให้ดีขึ้นกว่าเก่าจึงเป็นสิ่งที่พร้อมรับเข้ามา และจะเห็นได้ว่า หลายปีที่ผ่านมา แอมะซอน ได้อ้าแขนรับ เทคโนโลยีใหม่ๆเข้าใช้ อย่างเช่น ระบบการส่งสินค้าโดรน แนวคิดนี้ ทำให้ แอมะซอนยังตงก้าวหน้าไม่มีที่สิ้นสุด และสอนไม่ให้ยึดติดอยู่กับความสำเร็จด้วยวิธีการเดิม […]