3 เทคนิคสายดาร์คที่โน้มน้าวคนได้ผลเสมอ ตอนที่ 1 

 3 เทคนิคสายดาร์คที่โน้มน้าวคนได้ผลเสมอ ตอนที่ 1 

เพราะการโน้มน้าวเป็นเรื่องสำคัญมากในการใช้ชีวิตถ้าคุณรู้เทคนิคการโน้มน้าว คุณสามารถได้ทุกสิ่งที่คุณต้องการทั้งเรื่องส่วนตัว จนกระทั่งเรื่องงาน คุณจะโน้นน้าวใจธนาคารอย่างไรให้ปล่อยกู้ขึ้น จะโน้มน้าวใจอย่างไรให้หุ้นส่วนเห็นด้วยกับคุณ โน้มน้าวใจอย่างไรให้ลูกค้าเชื้อในสินค้าของคุณ และซื้อของคุณ ฯลฯ  วันนี้เราเอาเทคนิควิธีการโน้มน้าวใจคน ที่ทำได้ผลจริงของ โค้ชแบงก์ สุภกฤษ กุลชาติวิจิตร มาฝากกันแบบไม่ปิดบัง ไปตามอ่านเทคนิคการโน้มน้าวใจคนกันเลย เทคนิคโน้มน้าวใจคน  ข้อที่ 1 การใช้คำว่า “เพราะว่า…”. ตามหลักจิตวิทยา เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครขอให้ใครทำอะไรให้ใส่คำว่า เพราะว่า….แล้วจึงตามด้วยเหตุผล คนจะทำตามคำขอที่มีเหตุผล มากกว่าคำขอที่ไม่ใส่เหตุผล ไม่ว่าเหตุผลนั้นจะจริงหรือไม่จริง ฟังขึ้นหรือไม่ขึ้นก็ตาม เคยมีการวิจัยออกมา  เมื่อไหร่ที่เราใส่คำว่าเพราะว่าเข้าไป คุณจะสามารถแซงคิวได้เร็วขึ้น สมมุติว่าคุณไปต่อคิวธนาคาร แล้วบังเอิญคุณมีเรื่องเร่งด่วนคุณจึงไม่ขอคนข้างหน้าว่า ขออนุญาตแซงคิวไปก่อนได้ไหม ถ้าคุณไม่มีคำว่า เพราะว่า… โอกาสที่เค้าจะให้คุณน้อยมาก แต่ถ้าคุณใส่ เพราะว่า ลงไป ขออนุญาตแซงคิวก่อนได้ไหม เพราะว่า ผมต้องรีบไปสนามบิน หรือขออนุญาตแซงคิวหน่อยได้ไหมคะ เพราะว่าดิฉันต้องรีบไปรับลูก ฉะนั้นจงใส่คำว่า เพราะว่า …แล้วตามด้วยเหตุผลคนจะเชื่อและยอมทำตามที่คุณขอร้อง เทคนิคข้อที่ 2 โน้มน้าวใจคนด้วยการการเล่าเรื่อง หรือเล่านิทาน เทคนิคนี้เป็นเทคนิคการโน้มน้าวคนที่อยู่ในประวัติศาสตร์โลกเลย ตอนเด็กๆเราก็รู้จักนิทานอีสป ใช่ไหม อันนี้ก็ทำนองเดียวกัน […]