6 อาชีพที่เสี่ยงโอกาสถูก AI แย่ง​งาน

6 อาชีพที่เสี่ยงโอกาสถูก AI แย่ง​งาน

เทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว หลายสิ่งที่เราคุ้นเคยถูกแทนที่ด้วยสิ่งใหม่ ๆ เช่น กล้องฟิล์ม แทนที่ด้วยกล้องดิจิทัล การส่งจดหมายเปลี่ยนเป็นการส่งอีเมล ซีดีเพลงถูกแทนที่ด้วยสื่อสังคมออนไลน์อย่างยูทูป เป็นต้น นอกจากจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิตแล้ว บางสายงานก็ถูก AI เข้ามาแทนที่เหมือนกัน มีการลดพนังงานลง และใช้เครื่องมือเครื่องจักรที่ทันสมัยแทนที่ เพื่อลดต้นทุนในการผลิตลง มนุษย์เราจึงต้องปรับตัวให้ได้เพราะนั่นหมายความว่าในอนาคต เอไอจะค่อย ๆ เข้ามาแทนที่อาชีพของเราอย่างไม่ทันตั้งตัว มีอาชีพไหนบ้างที่มีความเสี่ยงตกงานมาดูกัน 6 อาชีพที่อาจจะถูก “เอไอ” เข้ามาแทนที่                   1. พนักงานเสนอขายสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ทางโทรศัพท์ มีโอกาสตกงานสูงถึง 99 เปอร์เซ็นต์ เป็นเพราะอาชีพนี้ไม่ต้องใช้ประสบการณ์ หรือทักษะทางสังคมมากนัก ทำให้เอไอ สามารถเข้ามาแทนที่ได้ง่าย คาดว่าอาชีพนี้ในปี ค.ศ. 2024 จะมีอัตราการจ้างลดลงเหลือเพียง 3 เปอร์เซ็นต์ และบริษัทยักษ์ใหญ่หลาย บริษัท เริ่มหันมาใช้เอไอบ้างแล้วเพื่อลดต้นทุนการผลิตลง                   2. บัญชีการเงิน มีโอกาสตกงานถึง 98 เปอร์เซ็นต์ คาดว่าในปี ค.ศ. […]