ETF ดีไหม

ETF ดีไหม #เทคนิคการลงทุน

ETF มาจากคำว่า Exchange Trade Fund ซึ่งก็คือ กองทุนรวมชนิดหนึ่ง แต่เมื่อเป็นกองทุนรวมชนิดหนึ่ง แล้วทำไมเราไม่ซื้อกองทุนรวมเลยหละ ผมต้องขอบอกว่า เพราะมันมีความแตกต่างจากกองทุนรวมพอสมควร ซึ่งเป็นการลบจุดด้อย ที่บางครั้งบางทีกองทุนรวมก็ยังมีจุดบกพร่องอยู่ในแง่ของการซื้อขาย รวมทั้งมีผู้ดูแล เพื่อให้ราคาซื้อขายมีความใกล้เคียงสอดคล้องกับดัชนีที่ ETF นั้น ใช้อ้างอิงนั่นเอง เอาหละครับ ลำดับต่อไป เรามาพิจารณากันว่าควรลงทุนใน ETF ดีไหม และETF เหมาะกับใคร รู้จัก ETF ตามที่ได้เกริ่นนำไปเมื่อสักครู่ ว่า ETF คือ กองทุนรวมชนิดหนึ่ง แต่ก็ไม่เหมือนกองทุนรวมทั่วไป โดยมีความเป็นลูกผสมระหว่างกองทุนรวมและหุ้น โดยเสริมลักษณะพิเศษบางประการ เพื่อให้การลงทุนใน ETF มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น ซึ่งลักษณะเนื้อแท้ของ ETF จะเป็นอย่างไรนั้น ผมจะอธิบายเป็นข้อ ๆ ดังนี้ ครับ 1. ETF มีการซื้อขายเหมือนหุ้น ซึ่งถ้าท่านนักลงทุนเคยมีประสบการณ์ในการซื้อขายหุ้นมาบ้างก็จะพอทราบว่า เราจะตั้งซื้อหรือขาย ตามราคาที่เราต้องการได้แบบสบาย ๆ ซึ่งตรงกันข้ามกับการซื้อขายกองทุนรวมที่เราจะทราบราคาซื้อขายก็ต่อเมื่อสิ้นวันทำการวันนั้น ไม่ใช่Real Time […]