จาก Non oil สู่ Non air เราได้อะไรจากสิ่งนี้

จาก Non oil สู่ Non air เราได้อะไรจากสิ่งนี้

  สวัสดีครับท่านนักลงทุนทุกท่าน ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมานี้ ผมเชื่อเหลือเกินว่า หลายท่านก็คงได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของภาคธุรกิจ มากมาย โดยเฉพาะในธุรกิจที่ เป็นธุรกิจ แบบเก่า หรือ Old economy ที่มีการเปลี่ยนแปลในเชิงนโยบาย ค่อนข้างมาก ถึงมากที่สุด ยกตัวอย่างเช่น เดิมประกอบธุรกิจ เกี่ยวกับการ ค้าปลีก พลังงาน ปัจจุบัน ได้มีความพยายามที่ จะเพิ่มสัดส่วน การ ทำธุรกิจ ที่ตอบสนองต่อไลฟ์สไตล์ ผู้คนในอนาคตมากขึ้น เพราะมีความเชื่อว่า ธุรกิจพลังงานฟอสซิล ทีสร้างมลภาวะให้กับโลกนั้น กำลัง สิ้นความนิยม หรืออีกธุรกิจนึงนั่นคือธุรกิจธนาคาร ซึ่งตอนนี้ กำลัง ข้ามผ่าน การเป็น ตัวกลางทางการเงิน ในการฝากเงินให้ดอกเบี้ย และให้กู้เงิน เก็บดอกเบี้ย มาเป็นบริษัทเงินทุน ที่สามารถเข้าไปลงทุนในกิจการ ที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้อย่างมหาศาลในอนาคต และล่าสุด จากเหตุการณ์โควิด ทำให้ธุรกิจ สายการบิน มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเช่นกัน จาก Air asia สู่ Capital A […]