Work from Home อย่างไรให้ได้งาน และมีประสิทธิภาพ

Work from Home อย่างไรให้ได้งาน และมีประสิทธิภาพ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ ของโรคไวรัสติดเชื้อ โควิด-19 ส่งผลให้หลาย ๆ บริษัท รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ ต้องมีนโยบาย Work from Home เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรค ซึ่งการทำงานที่บ้านอาจทำให้หลายคนรู้เบื่อ และงานที่ได้รับมอบหมายมี่ประสิทธิภาพน้อยลง ดังนั้นการทำงานอยู่ที่บ้านอย่างไรให้ได้งาน มีวิธีมาแนะนำให้ลองทำกันดู เพื่อเซฟตัวเอง และคนในครอบครัว หยุดเชื้อเพื่อชาติ ทำงานที่บ้านอย่างไรให้ได้งาน และมีประสิทธิภาพ                   กำหนดเวลาในการทำงานให้ตัวเอง การทำงานอยู่ที่บ้านแม้ว่าจะมีข้อดีอยู่มากมาย แต่บางคนอาจจเผลอทำงานเร็วกว่าปกติ หรือทำงานจนลืมเวลาพัก และอาจติดพันจนเลิกงานช้า ส่งผลให้ชีวิตการทำงานเปลี่ยนแปลงไปไม่สมดุล ดังนั้นการทำงานที่บ้านควรกำหนดเวลาและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ชีวิตการทำงานที่บ้านมีแบบแผนมากยิ่งขึ้น                   ตั้งกฎเหล็กกับคนในครอบครัว หากใครที่มีสมาชิกภายในบ้านหลายคน เช่น พ่อแม่ พี่น้อง ญาติ ลูกหลาน หรือแม้แต่เพื่อนสนิท ควรบอกกับทุกคนเหล่านั้นว่าเราว่างเวลาไหน อะไรทำได้ หรือทำไม่ได้ เพื่อให้เข้าใจตรงกัน และไม่ส่งผลต่องานที่กำลังทำอยู่ เนื่องจากในบางครั้งผู้อยู่ร่วมด้วยอาจจะอยากเข้ามาพูดคุย เล่นด้วย แม้แต่การทำงานบ้านเสียงดังรบกวนเวลาทำงาน อาจทำให้ประสิทธิภาพของงานลดลงไป ทางที่ดีควรแยกห้องทำงาน แล้วบอกให้ทุกคนทราบว่าห้ามรบกวนในระหว่างทำงาน หรืออาจจะกำหนดเวลาว่าเข้ามาหาได้ช่วงเวลาไหน                   สร้างกิจวัตรในตอนเช้า โดยทำให้ร่างกายคุ้นชินว่ากำลังจะเริ่มทำงานแล้วเหมือนกับการทำงานอยู่ในสถานที่ทำงาน เช่น […]